Wild Grass (2020) Full Movie Download

  • Rating

Movie Details

Director
Xu Zhanxiong
Runtime
1 h 52 min
Release Date
25 August 2020
Genres
Drama, Romance
Overview
In the 1990s, two girls and a boy enter a booming society with the hope of fulfilling their many dreams.
Actors
Ma Sichun, Elaine Zhong, Johnny Huang, Wang Yanhui, Sunny Wang, Xin Peng, Gao Ye, Li Jie, Peng Xinyi, Yang Yiwei, Ryu Kohata, Zhang Jianya, Chao Wu, Niu Yinhong, Wang Zichen, Li Weiting, Ren Luomin, Shao Shengjie, Vivienne Tien
Country
 China

Leave a Reply

Your email address will not be published.